Ochrona środowiska

EKOLA zarządzając odpadami, odgrywa znaczącą rolę w skali makroregionu Mazowsza w zakresie ochrony środowiska
i zasobów naturalnych. Troska o środowisko stanowi integralną część naszej działalności: chronimy je poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami na rzecz naszych Klientów.
Mając świadomość, że nasze działania wpływają na środowisko wyznaczyliśmy sobie kilka zasad:

  • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska,
  • uzyskanie maksymalnego poziomu wykorzystania odpadów w procesie recyklingu,
  • ograniczenie ingerencji w środowisko oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy, związanych z naszą działalnością.

Dbamy o to, aby wszędzie tam gdzie to jest możliwe, odpady były zbierane selektywnie. Dla naszych Klientów realizujemy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w podziale na opakowania papierowe, plastikowe, metalowe i szklane. Selektywna zbiórka odpadów umożliwia wybór najefektywniejszych rozwiązań w kierunku ich przetworzenia i powtórnego wykorzystania. W naszych działaniach dążymy do minimalizacji ilościi odpadów trafiających na składowiska, na które trafiają wyłącznie odpady nie nadające się do powtórnego wykorzystania.