Selektywna zbiórka odpadów

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego, jak również wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i obowiązkom (zg. z Ustawą z dnia 27.04.2001 r., która mówi o konieczności "zapobiegania powstawania odpadów i ograniczaniu ich ilości...") i oczekiwaniom wprowadziliśmy usługę polegającą na selektywnej zbiórce odpadów.

Odbieramy posegregowany: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal. Surowce te są gromadzone w estetycznych pojemnikach tzw. "dzwonach". Zastosowanie trójdzielnych skrzyń załadunkowych na samochodach pozwala na opróżnianie kompletu pojemników przy jednym podjeździe, co znacznie skraca czas obsługi. Proponujemy również odbiór zmieszanych odpadów opakowaniowych specjalnie oznaczonymi pojemnikami 240l i 1100l.

Zebrane surowce wtórne, po doczyszczeniu, są przekazywane do zakładów zajmujących się ich przerobem i recyklingiem.